Communicatie en logistiek
4.

De pandemie heeft diverse technologische ontwikkelingen versneld, zoals het beeldbellen. Dit heeft duidelijk meerwaarde en wordt ook gezien als belangrijke blijvende verandering, die geïntegreerd moet worden in het reguliere werkproces als een verbreding van het totale aanbod.

Geleerde lessen

Wij gaan als dokters vooral door met het inzetten van digitale communicatiemiddelen, zowel in het contact met collega’s als met patiënten. Hierbij is en blijft het van belang om de inzet van digitale middelen zorgvuldig af te wegen en daarover samen met de patiënt te beslissen. Niet bij elke patiënt en situatie is een digitaal consult passend. De gezondheidskloof wordt mede zichtbaar door verschil in digitale vaardigheid en het beschikken over de juiste informatie.

Er is een breed gedeelde oproep om afspraken te maken over eenduidig gebruik van digitale middelen. In diverse regio’s zijn, mede op basis van de werkconferenties, al praktische afspraken gemaakt. Wij willen ons inzetten om ook in andere regio’s en samenwerkingsverbanden hier heldere keuzes in te maken. Hierbij gaan we zoveel mogelijk uit van landelijke richtlijnen, zoals de KNMG-handreiking videoconsulten en bewezen platforms zoals Thuisarts.nl.

Dit gaan we doen/aanbeveling aan onszelf

Wat hebben we hierbij nodig?

Voor communicatie en logistiek zijn naadloos op elkaar afgestemde ICT systemen onmisbaar, vergelijkbaar met nutsvoorzieningen als stroom en water. De overheid heeft hier een bijzondere verantwoordelijkheid, het gemis aan sturing heeft geleid tot een kostbare en contraproductieve versnippering van ICT voorzieningen in de zorg.  Dokters ervaren talloze technische belemmeringen bij het gebruik van digitale communicatiemiddelen, bijvoorbeeld in de koppeling tussen systemen en het patiëntendossier. De overheid moet krachtige maatregelen nemen om deze ondoelmatige ontwikkeling een halt toe te roepen.


Daarnaast is het van belang dat burgers digitaal vaardig worden en blijven. We vragen gemeenten en verzekeraars te investeren in het faciliteren van burgers om digitaal vaardig te zijn. 

Tot slot

Als we terugkijken op de crisis (tot nu toe) kunnen we zeggen dat er veel goed ging, maar er ook nog diverse verbeterpunten zijn.

Door op deze kernpunten te investeren leggen we een goede basis om de zorg te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Tegelijkertijd maakt het ons ook wendbaar als het aankomt op een volgende crisis.

Laten we vooral met elkaar de goede nieuwe initiatieven die ontstaan zijn tijdens deze crisis blijven benutten en waar mogelijk integreren in de standaard zorgprocessen.

Meer praktische tips, concrete ideeën en initiatieven kunt u lezen in bijgevoegd landelijk verslag en in de afzonderlijke regionale verslagen.

4.
Communicatie en logistiek

De pandemie heeft diverse technologische ontwikkelingen versneld, zoals het beeldbellen. Dit heeft duidelijk meerwaarde en wordt ook gezien als belangrijke blijvende verandering, die geïntegreerd moet worden in het reguliere werkproces als een verbreding van het totale aanbod.

Geleerde lessen

Wij gaan als dokters vooral door met het inzetten van digitale communicatiemiddelen, zowel in het contact met collega’s als met patiënten. Hierbij is en blijft het van belang om de inzet van digitale middelen zorgvuldig af te wegen en daarover samen met de patiënt te beslissen. Niet bij elke patiënt en situatie is een digitaal consult passend. De gezondheidskloof wordt mede zichtbaar door verschil in digitale vaardigheid en het beschikken over de juiste informatie.

Er is een breed gedeelde oproep om afspraken te maken over eenduidig gebruik van digitale middelen. In diverse regio’s zijn, mede op basis van de werkconferenties, al praktische afspraken gemaakt. Wij willen ons inzetten om ook in andere regio’s en samenwerkingsverbanden hier heldere keuzes in te maken. Hierbij gaan we zoveel mogelijk uit van landelijke richtlijnen, zoals de KNMG-handreiking videoconsulten en bewezen platforms zoals Thuisarts.nl.

Dit gaan we doen/aanbeveling aan onszelf

Wat hebben we hierbij nodig?

Voor communicatie en logistiek zijn naadloos op elkaar afgestemde ICT systemen onmisbaar, vergelijkbaar met nutsvoorzieningen als stroom en water. De overheid heeft hier een bijzondere verantwoordelijkheid, het gemis aan sturing heeft geleid tot een kostbare en contraproductieve versnippering van ICT voorzieningen in de zorg.  Dokters ervaren talloze technische belemmeringen bij het gebruik van digitale communicatiemiddelen, bijvoorbeeld in de koppeling tussen systemen en het patiëntendossier. De overheid moet krachtige maatregelen nemen om deze ondoelmatige ontwikkeling een halt toe te roepen.

Daarnaast is het van belang dat burgers digitaal vaardig worden en blijven. We vragen gemeenten en verzekeraars te investeren in het faciliteren van burgers om digitaal vaardig te zijn. 

Tot slot

Als we terugkijken op de crisis (tot nu toe) kunnen we zeggen dat er veel goed ging, maar er ook nog diverse verbeterpunten zijn.

Door op deze kernpunten te investeren leggen we een goede basis om de zorg te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Tegelijkertijd maakt het ons ook wendbaar als het aankomt op een volgende crisis.

Laten we vooral met elkaar de goede nieuwe initiatieven die ontstaan zijn tijdens deze crisis blijven benutten en waar mogelijk integreren in de standaard zorgprocessen.

Meer praktische tips, concrete ideeën en initiatieven kunt u lezen in bijgevoegd landelijk verslag en in de afzonderlijke regionale verslagen.