2.
Samenwerken in de regio

Tijdens de coronapandemie is de waarde van interdisciplinaire samenwerking herbevestigd. Met optimale zorg als gezamenlijk doel, bleek eens te meer hoe belangrijk het is om goed samen te kunnen werken. Gedurende de crisis zochten dokters elkaar op, wisselden inzichten uit en verdeelden taken.

In de werkconferenties kwam veelvuldig de samenwerking tussen de huisarts en de medisch specialist aan de orde en benadrukten de dokters vaak het belang van samenwerking tussen curatief werkende artsen en artsen in de publieke gezondheidzorg, ouderenzorg, GGZ en arbeid & gezondheid. Wat voor Covid-19 succesvol was, geldt ook voor de zorg voor andere (complexe) zorg. Dokters pleiten daarom voor meer zinnige en effectieve samenwerking in de regio. Geen samenwerking als doel op zichzelf, maar samenwerking gericht op optimale zorg. Niet alleen tussen dokters, maar ook met andere zorgprofessionals, zorgorganisaties, organisaties uit het sociaal domein, zorgverzekeraar en de gemeente.

Geleerde lessen

Wij gaan praktische samenwerkingsafspraken maken en verhelderen hoe ieders expertise kan bijdragen aan optimale zorg, wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wanneer de regie voert. Hiermee werken we verder aan het verbeteren van de samenwerking in de regio door elkaar actief op te zoeken. Samen met andere partijen en professionals zetten we op deze manier in op het verstevigen van samenwerkingsverbanden.

We voorzien dat we tijdens deze samenwerking tegen obstakels aanlopen die de samenwerking en optimale zorg in de weg zullen staan. Bijvoorbeeld op gebied van procedures, financiering of ICT.

Dit gaan wij zelf doen

Wat hebben we hierbij nodig?

Nodig is dat lokaal en regionaal door zorgverleners en instellingen in het medisch en sociaal domein werkbare samenwerkingsverbanden kunnen worden gevormd. Daarbinnen zijn taken, verantwoordelijkheden en regiefunctie duidelijk vastgelegd. Concurrentieprikkels, die het samenwerken in de weg staan, dienen te worden weggenomen. Duidelijk is ook wie het aanspreekpunt is vanuit het openbaar bestuur. Aan de beleidstafels nemen structureel ook praktiserende dokters en andere zorgprofessionals plaats.    

Wat hebben we hierbij nodig?

Nodig is dat lokaal en regionaal door zorgverleners en instellingen in het medisch en sociaal domein werkbare samenwerkingsverbanden kunnen worden gevormd. Daarbinnen zijn taken, verantwoordelijkheden en regiefunctie duidelijk vastgelegd.

Concurrentieprikkels, die het samenwerken in de weg staan, dienen te worden weggenomen. Duidelijk is ook wie het aanspreekpunt is vanuit het openbaar bestuur. Aan de beleidstafels nemen structureel ook praktiserende dokters en andere zorgprofessionals plaats.    

Wij gaan praktische samenwerkingsafspraken maken en verhelderen hoe ieders expertise kan bijdragen aan optimale zorg, wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wanneer de regie voert. Hiermee werken we verder aan het verbeteren van de samenwerking in de regio door elkaar actief op te zoeken. Samen met andere partijen en professionals zetten we op deze manier in op het verstevigen van samenwerkingsverbanden.

We voorzien dat we tijdens deze samenwerking tegen obstakels aanlopen die de samenwerking en optimale zorg in de weg zullen staan. Bijvoorbeeld op gebied van procedures, financiering of ICT.

Dit gaan wij zelf doen

In de werkconferenties kwam veelvuldig de samenwerking tussen de huisarts en de medisch specialist aan de orde en benadrukten de dokters vaak het belang van samenwerking tussen curatief werkende artsen en artsen in de publieke gezondheidzorg, ouderenzorg, GGZ en arbeid & gezondheid. Wat voor Covid-19 succesvol was, geldt ook voor de zorg voor andere (complexe) zorg. Dokters pleiten daarom voor meer zinnige en effectieve samenwerking in de regio. Geen samenwerking als doel op zichzelf, maar samenwerking gericht op optimale zorg. Niet alleen tussen dokters, maar ook met andere zorgprofessionals, zorgorganisaties, organisaties uit het sociaal domein, zorgverzekeraar en de gemeente.

Geleerde lessen

Tijdens de coronapandemie is de waarde van interdisciplinaire samenwerking herbevestigd. Met optimale zorg als gezamenlijk doel, bleek eens te meer hoe belangrijk het is om goed samen te kunnen werken. Gedurende de crisis zochten dokters elkaar op, wisselden inzichten uit en verdeelden taken.

2.
Samenwerken in de regio