Conclusies en aanbevelingen werkconferenties
Dokteren in tijden van Corona

37%

32%

13%

8%

7%

3%

Huisarts

Medisch Specialist

Sociaal Geneeskundigen

Specialist Ouderengeneeskunde

Arts

Overig

1400 collegae tekenden in voor deelname aan de conferenties:

Mirella Buurman, huisarts (Diemen)

William van Houtum, internist (Haarlem)

Toosje Valkenburg, huisarts (Utrecht)
Karin Kaasjager, internist (Utrecht)

Wie deden mee?

Reacties op de werkconferenties doktoren in tijden van Corona

Meer dan 1000 dokters uit het hele land, van sociale geneeskunde tot en met ouderenzorg en GGZ en allen betrokken bij dagelijkse patiëntenzorg, hebben via hun district hun stem laten horen over hoe zij hun werk hebben ervaren tijdens de crisis (tot op heden).  De crisis maakte samenwerking des te belangrijker en door druk werden veel dingen vloeibaar. Centraal in de werkconferenties stond dan ook: wat nemen we als dokters mee uit deze crisis?

Een gesprek over gevolgen en leerpunten
In gesprek over de gevolgen van de corona crisis op het dagelijks werk, in positieve en in negatieve zin, komen verschillende punten naar voren. Gekeken naar de regionale verslagen zien we verschillen, maar vooral veel overeenkomsten. Bijgevoegd is het landelijk verslag, een samenvoeging van alle regionale verslagen. Dit geeft een totaalbeeld van wat er besproken is tijdens de werkconferenties.

In dit document geven we kort de hoofdpunten weer van onze gedeelde geleerde lessen, wat wij hier als dokters mee gaan doen en wat hiervoor nodig is.

In de afgelopen maanden hebben Optimale Zorg - Dappere Dokters en de KNMG-districten werkconferenties georganiseerd rondom het thema ‘Dokteren in tijden van corona’.

Dokteren in tijden van Corona
Conclusies en aanbevelingen werkconferenties

Wie deden mee?

In de afgelopen maanden hebben Optimale Zorg - Dappere Dokters en de KNMG-districten werkconferenties georganiseerd rondom het thema ‘Dokteren in tijden van corona’.

Meer dan 1000 dokters uit het hele land, van sociale geneeskunde tot en met ouderenzorg en GGZ en allen betrokken bij dagelijkse patiëntenzorg, hebben via hun district hun stem laten horen over hoe zij hun werk hebben ervaren tijdens de crisis (tot op heden).  De crisis maakte samenwerking des te belangrijker en door druk werden veel dingen vloeibaar. Centraal in de werkconferenties stond dan ook: wat nemen we als dokters mee uit deze crisis?

Een gesprek over gevolgen en leerpunten
In gesprek over de gevolgen van de corona crisis op het dagelijks werk, in positieve en in negatieve zin, komen verschillende punten naar voren. Gekeken naar de regionale verslagen zien we verschillen, maar vooral veel overeenkomsten. Bijgevoegd is het landelijk verslag, een samenvoeging van alle regionale verslagen. Dit geeft een totaalbeeld van wat er besproken is tijdens de werkconferenties.

In dit document geven we kort de hoofdpunten weer van onze gedeelde geleerde lessen, wat wij hier als dokters mee gaan doen en wat hiervoor nodig is.

Reacties op de werkconferenties doktoren in tijden van Corona

Toosje Valkenburg, huisarts (Utrecht)
Karin Kaasjager, internist (Utrecht)

William van Houtum, internist (Haarlem)

Mirella Buurman, huisarts (Diemen)

37%

32%

13%

8%

7%

3%

Huisarts

Medisch Specialist

Sociaal Geneeskundigen

Specialist Ouderengeneeskunde

Arts

Overig

1400 collegae tekenden in voor deelname aan de conferenties: